Banstatus

18/4 Hål 10-18 öppna för spel

19/4 Hål 1-18 öppna för spel (om inget oväntat inträffar i vädret.)

Vid frost får ingen del av banan beträdas.